Інвалідність при хворобі Альцгеймера

17.02.2017

Автоматизоване робоче місце: коротка характеристика

Автоматизоване робоче місце — це комплекс, який є програмно-технічним і призначається для автоматизації робочої діяльності в якій-небудь області. Обробка інформації та її передання на різні рівні керування останнім часом набувають все більш системний характер.
Обумовлюється це тим, що потреби в повному обсязі даних на певних етапах не виникає. Інформація, піднімаючись знизу вгору, стає мінімальною, але більш точної і по максимуму необхідної. У той же час основна база даних зберігається в локальних банках. Для того щоб реалізувати ідею розподіленого управління, на базі професійних комп’ютерів для кожного рівня або області розробляються автоматизовані робочі місця. На сьогоднішній день вони впроваджені практично в будь-які сфери бізнесу. Наприклад, автоматизоване місце економіста допомагає вирішувати задачі планування, моделювання, оптимізації процесів, прийняття рішень для поєднання самих різних завдань. Не останнє місце серед них займає аналітика — складний, але цікавий і творчий процес.

Автоматизоване робоче місце — вимоги до основних характеристик

Принципи створення АРМ незалежно від ієрархічного рівня повинні бути однотипними і відповідати наступним показникам: системності, ефективності, стабільності, гнучкості.

  • Системність визначає функціональність.
  • Гнучкість, заснована на модульності побудови і стандартизації елементів підсистем, дає ефект пристосованості до перебудови.
  • Стійкість необхідна для виконання АРМ всіх основних функцій, незважаючи на зовнішні і внутрішні можливі чинники збурювання. При цьому повинні існувати технології (прийоми) швидкого їх усунення, а система повинна почати працювати в мінімально короткі терміни.
  • Ефективність є інтегральним показником рівня виконання наведених принципів. При цьому їх рівень реалізації повинен бути співвідносимо з витраченими ресурсами на створення та експлуатацію системи.

Автоматизоване робоче місце, точніше його функціонування, дає бажаний результат лише за умови зваженого і точного розподілу навантаження і функцій між людиною і комп’ютером. Останнім відводиться місце накопичення, систематизації, зберігання, пошуку, обробки, передачі та захисту даних.

Вимоги до АРМ економіста

Автоматизоване робоче місце економіста може бути як індивідуальним, так і груповим. Останнім володіє відмінною характеристикою, що виражається в чіткому визначенні функцій адміністрування. Індивідуальне автоматизоване робоче місце объединяе
т з груповим те, що і в тому, і в іншому випадку людина і комп’ютер утворюють систему. Вона повинна бути гнучкою, здатною на вдосконалення, розвиток, і в обов’язковому порядку забезпечувати:

  • підвищення продуктивності роботи економістів, завдяки чому вони будуть звільнені від великого обсягу технічної роботи;
  • всебічне і глибоке дослідження економічних процесів і явищ, вивчення факторів і виявлення резервів підвищення економічної ефективності виробництва ;
  • підвищення якості і оперативності аналізу, його дієвості та загального рівня.

Тільки ПЕОМ, які відрізняють висока продуктивність, простота в експлуатації, надійність, оснащення розвиненим програмним забезпеченням, діалоговий режим роботи, здатні підняти автоматизацію аналізу та обліку економічної і господарської діяльності підприємства на більш високий рівень.

Короткий опис статті: характеристика робочого місця Автоматизоване робоче місце – це комплекс, який є програмно-технічним і призначений для автоматизації діяльності робочої якій-небудь області. Наприклад, автоматизоване місце економіста допомагає вирішувати задачі планування, моделювання, оптимізації процесів, прийняття рішень для поєднання самих різних завдань. автоматизоване робоче місце автоматизоване робоче місце економіста автоматизоване робоче місце це

Джерело: Автоматизоване робоче місце: коротка характеристика :: SYL.ru

Також ви можете прочитати