ІНВАЛІДНІСТЬ. Медична довідка

14.09.2015

Инвал і дность (лат. invalidus слабкий, немічний) — стійке тривале або постійне порушення працездатності або її значне обмеження, викликане хронічним захворюванням, травмою або патологічним станом (вроджені дефекти серцево-судинної системи, кістково-суглобового апарату, органів слуху, зору, центральної нервової системи та ін).

Поняття «інвалідність» має медичний, юридичний і соціальний аспекти. За встановленням В. слід припинення або зміну умов і характеру праці та призначення різних видів державного соціального забезпечення (пенсія, працевлаштування, професійне навчання, протезування та ін), яке гарантується радянським законодавством. Експертиза тривалої або постійної втрати працездатності проводиться лікарсько-трудовими експертними комісіями (МСЕК).

Тяжкість В. може бути різною: від обмеження працездатності в основній професії до повної її втрати у всіх видах професійної діяльності. Залежно від ступеня втрати або обмеження працездатності встановлено три групи інвалідності. Підставою для встановлення інвалідності I групи є таке порушення функцій організму, при якому не тільки повністю втрачена працездатність, але і виникає необхідність постійної сторонньої допомоги, догляді або нагляді.

Інвалідність II групи встановлюється при значно виражених функціональних порушеннях, які не викликають необхідності постійної сторонньої допомоги, догляді або нагляді, але призводять до повної тривалої або постійної непрацездатності або до такого стану, коли для інваліда можуть бути доступні окремі види праці тільки у спеціально створених умовах або вдома.

Інвалідність III групи встановлюється особам, які за станом здоров’я не можуть у повному обсязі продовжувати працювати за своєю основною професією і за професією рівноцінної кваліфікації, а також особам, які не допускаються до виконання своєї роботи за епідеміологічними показаннями (наприклад, при туберкульозі легень). При цьому переведення на іншу роботу, скорочення обсягу трудової діяльності чи зміна характеру і умов праці ведуть до зниження кваліфікації. Крім того, інвалідність III групи може встановлюватися обмежено працездатним учням і особам до 40 років, які потребують придбання спеціальності, а також обмежено працездатним особам з низькою кваліфікацією або не мають професії (на період навчання або перенавчання).

з метою динамічного спостереження за перебігом патологічного процесу і за станом працездатності проводиться систематичне переогляд інвалідів у порядку, передбаченому положенням про ЛТЕК. У ряді випадків (наявність виражених анатомічних дефектів, важких хронічних захворювань, що призвели до незворотних змін) група В. встановлюється без зазначення строку переогляду.

У кожному разі ЛТЕК дає висновок про причини В. загальне захворювання, професійне захворювання, трудове каліцтво, І. з дитинства, В. до початку трудової діяльності. Згідно з цим державним законодавством СРСР визначаються розмір пенсії і характер інших видів соціальної допомоги.

Показники В. дають уявлення про те, як захворюваність, травматизм відбиваються на працездатності населення. Найбільше значення мають наступні показники: інтенсивний показник первинної В.; ступінь тяжкості В.; розподіл вперше визнаних інвалідами за віковими групами; питома вага вперше визнаних інвалідами по окремим нозологічним формам; показники В. відображають якість організації медичної допомоги, ефективність лікування, реабілітації та профілактики, стан охорони праці на промислових підприємствах, у радгоспах, колгоспах та інші фактори соціально-економічного характеру.

Заходами попередження І. є профілактика захворюваності, травматизму, вчасно розпочате і повністю проведене комплексне лікування, реабілітація, заходи щодо своєчасного раціональному працевлаштуванню тривало хворіють, поліпшення умов і охорони праці працюючих.

У військовослужбовців В. встановлюється при стійкому тривалому або постійному порушенні працездатності внаслідок захворювань, контузій, каліцтв або поранень, отриманих в період проходження військової служби в мирний або воєнний час, на фронті або в тилу). До інвалідів з числа військовослужбовців прирівнюються особи, захворювання або каліцтво яких пов’язана з перебуванням у партизанському загоні.

Військовослужбовці, які втратили здоров’я у період проходження військової служби, проходять огляд у військово-лікарських комісіях (ВВК), які вирішують питання про можливість продовження служби в Збройних Силах і про причинного зв’язку захворювання, контузії, каліцтва або поранення з військовою службою (див. Експертиза військово-лікарська ). У разі непридатності до військової служби за станом здоров’я військовослужбовці після звільнення із Збройних Сил можуть бути направлені на МСЕК для вирішення питання про їх працездатності в цивільних умовах.

При встановленні групи В. колишнім військовослужбовцям МСЕК визначає причину І. у точній відповідності з висновком ВВК про причини захворювання чи поранення, ЛТЕК має право встановлювати причинний зв’язок В. з проходженням військової служби незалежно від часу звернення колишнього військовослужбовця у ЛТЕК.

В СРСР інваліди війни крім пенсійного забезпечення користуються рядом пільг: пільги по оплаті житла, комунальних послуг і ін безкоштовним санаторно-курортним лікуванням, право безкоштовно отримувати ліки; при необхідності забезпечуються безкоштовними індивідуальними засобами пересування (спеціально обладнані автомобілі та мотоколяски).

Бібліогр.: Методологічні та організаційні питання реабілітації інвалідів, під ред. В. П. Бєлова, М. 1973; Нестеров Ст. А. Статистика інвалідності. М. 1977; Керівництво з лікарсько-трудової експертизи, під ред. Д. Ю. Арбатській, М. 1977.

КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ з МОЇМ ЗАХВОРЮВАННЯМ

Довідник ВІДАЛЬ інтернет-аптеки МОС КОВСКИЕ ЛЕК АРСТВА — швидкий і зручний пошук потрібного препарату в базі даних:

— назви ліків вводите російською мовою, якщо препарат не знайдено — скористайтесь англійські символи

— якщо назву ліків складається з кількох слів — використовуйте для пошуку тільки одне

Короткий опис статті: інвалідність 2 група Медична довідкова Інвалідність (лат. invalidus слабкий, немічний) — стійке тривале або постійне порушення працездатності або її значне обмеження, викликане хронічним захворюванням, травмою або патологічним станом (вроджені дефекти серцево-сос

Джерело: ІНВАЛІДНІСТЬ. Медична довідка

Також ви можете прочитати