Інвалідність 3 групи: процедури оформлення і типи захворювань. SYL.ru

17.02.2017

45. ПОНЯТТЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. АНАЛІЗ І ОПИС РОБОТИ І РОБОЧОГО МІСЦЯ

Робоче місце є первинною ланкою виробничого процесу у створення матеріальних цінностей. Систему організації робочого місця з повним правом вважають показником організованості всього підприємства, так як вона характеризує якість і злагодженість роботи всіх служб підприємства. Складові робочого місця:

технічні, організаційні й економічні завдання, пов’язані з проектуванням робочих місць, їх атестацією, розробкою технології, організації праці, оперативним плануванням виробництва;

завдання планування трудових ресурсів і капітальних вкладень.

У завданнях першої групи робоче місце розглядається як зона трудової діяльності робітника або ланки (бригади), як частина виробничого простору. Для задач другої групи робоче місце треба розглядати з позиції забезпеченості виробництва робочою силою населення роботою.

У трудоресурсноу аспекті робоче місце — це сфера прикладання праці одного працівника відповідної кваліфікації або сукупність функцій, які він повинен виконувати.

Аналіз робочого місця — диференціювання робочого місця, з одного боку, через діяльність, яка на ньому відбувається, а з іншого — через вимоги по відношенню до освіти, досвіду і відповідальності, необхідним для успішного виконання діяльності на цьому місці.

Аналіз робочого місця складається з двох частин:

1) опис робочого місця — перерахування видів діяльності (завдань, трудових умов, засобів обладнання і матеріалів, які використовують — ся на даному робочому місці); 2)специфікації робочого місця — перерахування необхідних вимог до досвіду, кваліфікації та успішному виконанню завдання (виконання роботи) на даному робочому місці. Важливу роль в аналізі робочого місця грають проектування робочого місця, а також пов’язані з проектуванням робочого місця задачі по поліпшенню якості виробничого середовища і трудового життя.

Аналіз робочого місця проводиться для подальшого вирішення багатьох важливих організаційних і кадрових проблем:

1 )для проектування робочого місця;

для пошуку необхідних організації співробітників;

для об’єктивного відбору співробітників;

для здійснення формальної оцінки досконалої співробітником діяльності (виконаної ним роботи);

для кваліфікаційної підготовки та перепідготовки персоналу;

для організації кар’єри співробітників;

для матеріального та морального стимулювання персоналу;

для забезпечення техніки безпеки праці на робочому місці.

Будь-яке робоче місце на підприємстві повинен найкращим чином відповідати своєму призначенню і забезпечувати при цьому виконання основних і допоміжних робіт з найменшими витратами праці.

Організацію праці на робочому місці визначають наступні фактори: поділ і кооперація праці; удосконалення організації та обслуговування робочих місць; раціоналізація прийомів і методів праці; створення сприятливих умов праці; підвищення кваліфікації кадрів; удосконалення нормування і стимулювання праці; виховання свідомого творчого ставлення до праці.

гри, нав’язані йому ззовні; з якою швидкістю він працює; як часто звертається за допомогою; намагається дізнатися щось нове для себе; швидко навчається і т.

д. Часто навіть при недостовірних даних тестування така непряма інформація дає багато цінних відомостей або принаймні приводів для роздумів. Якщо кандидат займає запропоновану вакансію, стає зрозуміло, на що варто звернути особливу увагу під час випробувального терміну.

Види тестів.

Інтелектуальні тести призначені для з’ясування рівня інтелекту та освіти кандидата. Можуть використовуватися як тести загального інтелекту, так і спеціальні, спрямовані на різні різновиди інтелекту.

Тести на увагу і пам’ять можуть бути включені в тест інтелекту або даватися окремо, якщо ці навички професійно важливі. Можна тестувати різні види пам’яті, виміряти її обсяг і продуктивність запам’ятовування

Особистісні тести призначені для виявлення особистісних особливостей, рис характеру. Набір виявляються якостей залежить від теоретичної концепції, покладеної в основу тесту. Як правило, вони описують поведінкові особливості людини, його соціальні навички, здатність до адаптації і багато іншого.

Тести міжособистісних відносин виявляють стиль спілкування з людьми, конфліктність, здатність іти на компроміси, приходити на допомогу іншим, навички спілкування в різних ситуаціях. Тестів на конфліктність, як правило, приділяється особлива увага, оскільки складні стосунки в колективі можуть забирати до 100 % робочого часу, ніж роботодавець, звісно ж, не зацікавлений. Сюди ж можна віднести тести на виявлення стилю керівництва або лідерства.

ня, адресу, соціальний статус тощо), що відносяться до минулих місць роботи, освітою, хобі. Часто присутні питання, спрямовані на визначення рівня самооцінки, ставлення до різних явищ соціального життя.

Наступний етап — інтерв’ю, в тій чи іншій мірі структурована і формалізована. Результати його можуть бути отримані як усно, так і в письмовій формі.

Тільки при позитивному результаті попередніх етапів претендентові пропонує пройти етап тестування. Тестування може бути психологічним, професійним, психофізіологічних, інтелектуальних. В кожному конкретному випадку розробляється спеціальна програма тестування — так звана батарея тестів, відповідна запитом даної вакансії. Тестування може проводитися в один день або кілька днів, інді- «з* виділеного або з групою. Важливо, щоб батарея тестів ЗІ правильно сформована і тест вимірював саме ті якості, які є важливими для тієї чи іншої посади.

Нарешті, останній етап — перевірка рекомендацій. Практика показує, що, розмовляючи з попереднім керівником, з колегами кандидата, можна не тільки з’ясувати про нього якусь інформацію, але і отримати цікаві відомості щодо того, в чому ця людина сильний, які з ним можуть бути проблеми, що йому вдається добре, що не дуже. При зіставленні цього з результатами досліджень та інтерв’ю картина стає майже закінченою і ясною.

Заходи по підбору фахівця закінчуються прийняттям рішення щодо рекомендації на роботу тих чи інших кандидатів і поданням претендента роботодавцю.

Короткий опис статті: характеристика робочого місця 45. ПОНЯТТЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. АНАЛІЗ І ОПИС РОБОТИ І РОБОЧОГО МІСЦЯ: Робоче місце є первинною ланкою виробничого процесу у створення матеріальних цінностей. Систему організації робочого місця з повним правом вважають показником організованості всього підприємства, так як вона характеризує якість і … — — 45. ПОНЯТТЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. АНАЛІЗ І ОПИС РОБОТИ І РОБОЧОГО МІСЦЯ

Джерело: 45. ПОНЯТТЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. АНАЛІЗ І ОПИС РОБОТИ І РОБОЧОГО МІСЦЯ

Також ви можете прочитати