ФСС, ПРО додаткові заходи державної підтримки інвалідів

15.09.2015


Головна
Укази Президента

Про додаткові заходи державної підтримки інвалідів

від 02.11.1992 1157

Про додаткові заходи державної підтримки інвалідів

(в ред. Указу Президента РФ від 09.09.99 1186)

В цілях посилення державної підтримки інвалідів в умовах переходу до ринкових відносин і підвищення ролі органів виконавчої влади у вирішенні проблем інвалідів постановляю:

1. Встановити, що з 1 січня 1993 року:

інваліди I групи та непрацюючі інваліди ІІ групи мають право на безкоштовне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів, а при наявності відповідних медичних показань — перев’язувальними матеріалами та окремими виробами медичного призначення;

інваліди Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи, крім того, — окремими лікувальними засобами та предметами догляду;

інваліди III групи, визнані у встановленому порядку безробітними, мають право на придбання за рецептами лікарів окремих лікарських засобів і виробів медичного призначення з 50-процентною знижкою;

громадяни, які вперше визнані інвалідами I групи і які мають відповідні медичні показання, забезпечуються не рідше одного разу протягом перших трьох років після встановлення інвалідності безкоштовною путівкою до санаторно-курортного закладу і квитками на проїзд до місця лікування і назад з 50-відсотковою знижкою. Цим правом користуються особи, визнані інвалідами I групи після набрання чинності цього Указу;

допомога по тимчасовій непрацездатності, крім випадків трудового каліцтва, професійного захворювання або захворювання на туберкульоз, видається до чотирьох місяців підряд або до п’яти місяців у календарному році інвалідам, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, сплачують страхові внески у Фонд соціального страхування Російської Федерації;

інваліди I і II груп обслуговуються позачергово на підприємствах торгівлі, громадського харчування, служби побуту, зв’язку, житлово-комунального господарства, у закладах охорони здоров’я, освіти, культури, у юридичних службах та інших організаціях, що обслуговують населення, а також користуються правом позачергового прийому керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ і організацій;

діти-інваліди та діти, один з батьків яких є інвалідом, забезпечуються місцями в дитячих дошкільних, лікувально-профілактичних і оздоровчих закладах у першочерговому порядку;

інвалідам I і II груп при наявності технічної можливості встановлення телефону здійснюється позачергово;

збір, оформлення та надання документів і матеріалів, необхідних для реалізації інвалідами прав і пільг, встановлених законодавством, покладається на органи державного управління, місцевої адміністрації, підприємства, організації та установи.

2. Уряду Російської Федерації:

затвердити перелік лікарських засобів, виробів медичного призначення та предметів догляду, відпускаються інвалідам безкоштовно або на пільгових умовах;

доручити відповідним міністерствам Російської Федерації спільно з професійними спілками, зацікавленими громадськими об’єднаннями та іншими організаціями визначити до 1 січня 1993 р. умови та порядок санаторно-курортного обслуговування дітей-інвалідів та громадян, вперше визнаних інвалідами I групи;

затвердити в місячний строк перелік федеральних цільових програм з вирішення проблем інвалідності та інвалідів, погоджений з Координаційним комітетом по справах інвалідів при Президентові Російської Федерації;

підготувати у 3-місячний термін федеральні цільові програми вирішення проблем інвалідності та інвалідів, узгоджені з Координаційним комітетом по справах інвалідів при Президентові Російської Федерації, та подати їх на затвердження Верховної Ради Російської Федерації;

доручити відповідним міністерствам Російської Федерації з участю громадських об’єднань інвалідів підготувати нормативні акти щодо організації медико-соціальної експертизи і реабілітації інвалідів та затвердити їх у 1993 році;

доповнити базову програму обов’язкового медичного страхування громадян Російської Федерації підпунктом про медичної реабілітації інвалідів за спеціальними програмами;

включити до гарантований перелік медичної допомоги базової програми обов’язкового медичного страхування громадян Російської Федерації медичну реабілітацію інвалідів за спеціальними програмами;

внести зміни і доповнення до Положення про Міністерство охорони здоров’я Російської Федерації, поклавши на нього формування політики і здійснення заходів щодо профілактики інвалідності, медичної реабілітації інвалідів та забезпечення соціально-гігієнічного благополуччя населення;

визначити джерела фінансування заходів, передбачених цим Указом.

3. Координаційному комітетові у справах інвалідів при Президентові Російської Федерації підготувати пропозиції про внесення змін і доповнень у Закон РРФСР «ПРО державні пенсії в РРФСР» у частині пенсій по інвалідності.

4. Рекомендувати урядам республік у складі Російської Федерації, органам виконавчої влади країв, областей, автономних утворень, міст Москви і Санкт-Петербурга:

розробити регіональні цільові програми, спрямовані на розв’язання проблем інвалідності і інвалідів;

надавати допомогу малозабезпеченим інвалідам у житлово-побутовому влаштуванні та придбання товарів тривалого користування;

вирішити спільно з державними підприємствами, що належать до основної діяльності Міністерства зв’язку Російської Федерації, питання про пільговий тариф на встановлення телефону та користування місцевим телефонним зв’язком для інвалідів I і II груп;

вжити заходів, що сприятимуть розвитку і розширенню надання підприємствами торгівлі, громадського харчування, служби побуту, зв’язку, житлово-комунального господарства, закладами охорони здоров’я, освіти, культури, юридичними службами та іншими організаціями, що обслуговують населення, послуг вдома інвалідам, які потребують стороннього догляду;

встановити пільги по оплаті за утримання дітей в дошкільних установах, один з батьків яких є інвалідом I або II групи;

при наданні житла інвалідам враховувати їх стан здоров’я і пов’язане з ним бажання про наближення місця проживання до місця роботи, лікувально-профілактичним установам, зупинок громадського транспорту або інших об’єктів інфраструктури;

відкривати окремі рахунки для цільового збору та витрачання коштів на організацію та оплату харчування малозабезпечених інвалідів, надання їм матеріальної допомоги та інші заходи з підтримки інвалідів;

вести систематичний облік інвалідів, які найбільше потребують державної підтримки, і своєчасно вживати заходів щодо її надання;

створювати сприятливі умови для діяльності громадських об’єднань інвалідів та організацій, що представляють їх інтереси.

5. Покласти контроль за виконанням цього Указу на Координаційний комітет у справах інвалідів при Президентові Російської Федерації.

Президент Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН


Версія для друку


До списку документів

Короткий опис статті: інвалідність 3 група Фонд соціального страхування Російської Федерації. Кошти державного соціального страхування, законодавча база, статистика, система обліку. фонд соціального страхування, Російська Федерація, історія, законодавча база, керівництво, статистика, система обліку, зворотній зв’язок,

Джерело: ФСС — ПРО додаткові заходи державної підтримки інвалідів

Також ви можете прочитати