Форум Місто друзів -> Допомога по догляду за інвалідом 1 групи

15.09.2015

Реєстрація: 24-Березня 09

Статус:

Репутація: 3

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ІНВАЛІДОМ I ГРУПИ АБО ОСОБОЮ, яка ДОСЯГЛА 80-РІЧНОГО ВІКУ. утв. Постановою Ради Міністрів від 06.09.2006 № 1149:

Право на допомогу по догляду за інвалідом I групи. потребують постійного догляду (далі — непрацездатним громадянином), мають:

непрацюючі працездатні, які не займаються підприємницькою діяльністю, не навчаються у вищих навчальних закладах денної форми отримання освіти особи, які не отримують пенсії, допомоги по безробіттю, щомісячної страхової виплати згідно з законодавством про обов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, щомісячного грошового утримання у відповідності з законодавством про державну службу, здійснюють постійний догляд (далі — догляд) за непрацездатними громадянами (далі — особа, яка здійснює догляд).

Під терміном «постійний догляд» розуміється допомогу інших осіб для здійснення одного або декількох нерегульованих нагальних потреб (особиста гігієна, одягання, прийом їжі, здійснення фізіологічних відправлень та інші), потреба у задоволенні яких виникає частіше одного разу на добу.

Для отримання такої допомоги в районне (міське) управління (відділ) з питань праці, зайнятості та соціального захисту (далі — орган з праці, зайнятості та соціального захисту) з наступними документами:


заява;


паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника;


трудова книжка заявника.

Призначення допомоги здійснюється Комісією по призначенню пенсій районного (міського) виконавчого і розпорядчого органу (далі — Комісія) за місцем проживання непрацездатного громадянина в термін від 10 до 30 днів.

Комісією встановлюється факт здійснення догляду за непрацездатним громадянином.

Даний факт підтверджується актом обстеження. довідкою сільської (селищної) Ради депутатів (стосовно осіб, які проживають у сільській місцевості) або рішенням суду.

В акті обстеження зазначаються відомості про здійснення догляду, отримані шляхом опитування осіб (сусідів, родичів та інших) під їх особистий підпис. Крім цього, проводиться запис про підтвердження непрацездатним громадянином здійснення за ним догляду під його особистий підпис (при неможливості непрацездатного громадянина підписатися внаслідок стану здоров’я в акті зазначається причина відсутності підпису).

Здійснення догляду припускає спільне фактичне проживання або проживання в одному населеному пункті (місті, селищі міського типу, сільському населеному пункті) особи, що здійснює догляд, і непрацездатного громадянина, за якими він здійснюється.

У разі проживання зазначених осіб у різних населених пунктах питання про призначення допомоги вирішує Комісія з урахуванням конкретних обставин.

При цьому родинні відносини особи, яка здійснює догляд, і непрацездатного громадянина значення не мають.

Рішення Комісії про призначення (відмову в призначенні) допомоги оформлюється протоколом, який долучається до документів в особовій справі отримувача допомоги.

У разі відмови в призначенні допомоги копія протоколу засідання Комісії протягом 5 днів після винесення такого рішення видається (надсилається поштовим відправленням) особі, що звернулася за призначенням допомоги.

Рішення Комісії реєструється у журналі реєстрації рішень відділу (управління) соціального захисту та Комісії по призначенню пенсій.

Виплату допомоги здійснює орган з праці, зайнятості та соціального захисту, який призначив це посібник, або центр по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги (далі — орган, який виплачує допомогу).

Допомога виплачується за поточний місяць через організації поштового зв’язку, банки, організації, що здійснюють доставку пенсій (за вибором одержувача допомоги).

У разі неотримання допомоги через зазначені організації, крім банків, протягом шести місяців поспіль виплата допомоги припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому закінчився шестимісячний строк.

Виплата допомоги припиняється з 1-го числа місяця, наступного за тим, в якому настали такі обставини:

смерть або визнання в установленому порядку померлою або безвісно відсутнім непрацездатного громадянина або особи, яка здійснює догляд;

закінчення строку, на який встановлено I група інвалідності;

призначення особі, яка здійснює догляд, пенсії (незалежно від її виду), допомоги по безробіттю, щомісячної страхової виплати згідно з законодавством про обов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, щомісячного грошового утримання у відповідності з законодавством про державну службу;

закінчення терміну дії посвідки на проживання в Республіці Білорусь;

припинення здійснення догляду, підтвердженого заявою непрацездатного громадянина (його законного представника) або актом обстеження органу з праці, зайнятості та соціального захисту;

вступ особи, що здійснює догляд, на роботу або заняття підприємницькою діяльністю;

вступ особи, що здійснює догляд, на навчання до навчального закладу денної форми отримання освіти;

приміщення непрацездатного громадянина на державну стаціонарну організацію соціального обслуговування, лікарні сестринського догляду або його зарахування в іншій організації на державне забезпечення, соціальне обслуговування;

виїзд непрацездатного громадянина за кордон або зміна ним місця проживання, що волоче зміну органу, що виплачує йому пенсію;

виявлення (наступ) інших обставин і (або) документів, що тягнуть за собою припинення виплати допомоги.

Рішення про припинення виплати допомоги приймається органом праці, зайнятості та соціального захисту і оформляється протоколом.

Особа, яка здійснює догляд, зобов’язаний протягом 5 днів повідомити орган, що призначив (виплачує) допомогу, про обставини, що тягнуть за собою припинення виплати допомоги.

Суми допомоги, перераховані в банк після настання обставин, що тягнуть за собою припинення виплати допомоги, підлягають поверненню до органу, що виплачує допомогу, на підставі його розпорядження. Якщо на момент надходження до банку розпорядження суми допомоги видані, то їх стягнення здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства.

Суми допомоги, не одержані своєчасно, виплачуються за минуле час одноразово, але не більш ніж за три роки перед зверненням за їх одержанням. Для їх виплати особа, яка здійснює догляд, у заяві про поновлення виплати допомоги повинна зазначити причини неотримання допомоги і по можливості представити підтверджуючі ці причини документи, а також підтвердити факт здійснення догляду за непрацездатним громадянином.

Суми виплати, не виплачені своєчасно з вини органу з праці, зайнятості та соціального захисту, який призначив (виплачує) допомогу, виплачуються за минуле час без обмеження будь-яким строком. При цьому суми допомоги індексуються в порядку, встановленому для індексації пенсій.

Поновлення виплати допомоги провадиться з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому було прийнято заяву про його поновлення та необхідні документи, у випадках:

звернення особи, яка здійснює догляд за поновленням виплати недоодержаної допомоги;

зміни непрацездатним громадянином і (або) особою, що здійснює догляд, місця проживання в межах території Республіки Білорусь. При цьому проситься особову справу отримувача допомоги;

переогляду інваліда I групи у строк, визначений медико-реабілітаційної експертної комісією, та підтвердження йому I групи інвалідності;

продовження особі, яка здійснює догляд, дії посвідки на проживання в Республіці Білорусь.

В даному випадку неотримані суми допомоги виплачуються за весь час, протягом якого виплата цієї допомоги була припинена, але в межах строку — 3 (трьох) років.

У випадку пропуску інвалідом I групи строку переогляду, визначеного медико-реабілітаційної експертної комісією (незалежно від причини), виплата допомоги поновлюється з дня, з якого він знову визнаний інвалідом I групи, за заявою особи, яка здійснює догляд.

Право на одержання сум допомоги, причитавшихся особі, яка здійснювала догляд, та недоотриманих у зв’язку з його смертю, належить проживали спільно з померлим членам його сім’ї, а також його непрацездатним утриманцям незалежно від того, проживали вони разом. Зазначені суми допомоги виплачуються в порядку, встановленому законодавством для виплати недоотриманих сум пенсій.

Контроль за призначенням і виплатою допомоги здійснюють комітети з питань праці, зайнятості і соціального захисту обласних і Мінського міського виконавчих комітетів.

Спори з питань призначення та виплати допомоги, у тому числі про стягнення сум допомог, зайво виплачених внаслідок зловживання осіб, які здійснюють догляд (у результаті подання документів із завідомо неправильними відомостями, приховання факту роботи та іншої діяльності, а також неповідомлення про інші обставини, що тягнуть за собою припинення виплати допомоги), вирішуються в судовому порядку.

Короткий опис статті: допомога по інвалідності

Джерело: Форум «Місто друзів» -> Допомога по догляду за інвалідом 1 групи

Також ви можете прочитати