Експертиза психічних хворих, Психічні хвороби, Перелік захворювань, Vitaminov.

20.09.2015

Експертиза психічних хворих

Психічні захворювання, особливо психози, змінюють не тільки психічний стан хворого, але нього соціальний статус. Психічна хвороба може призвести до втрати працездатності, до безпорадності хворого, неможливості обслужити себе.

У зв’язку з відсутністю критичного ставлення до свого стану і навколишнього хворий перестає виконувати свої обов’язки, не в змозі користуватися своїми громадянськими правами, не може оцінити правомірність своїх вчинків.

У зв’язку з цим виникає цілий ряд соціальних, правових проблем, вирішення яких неможливе без залучення психіатра. Для визначення працездатності хворого, його дієздатність, осудність, придатності до військової служби проводиться спеціальна експертиза.

Експертиза працездатності

Експертиза працездатності здійснюється лікарсько-консультативними комісіями (ЛКК) та лікарсько-трудовими експертними комісіями (МСЕК). Питання тимчасової втрати працездатності, а також полегшення умов праці на певний період після виписки (звільнення від роботи у нічну зміну, на сонце, відряджень) вирішує ЛКК.

Видається лікарняний лист строком на 4 місяці при безперервному лікуванні і 5 місяців — при переривається лікарняному листку. Якщо хворому необхідно для доліковування продовжити лікарняний лист, це питання вирішує ЛТЕК.

При стійкій втраті працездатності (при хронічному перебігу хвороби, частих загостреннях, різкому зниженні працездатності, професійних навичок) МСЕК встановлює групу інвалідності:

 • 1 група інвалідності призначається хворим при повної стійкої втрати працездатності з необхідністю постійного догляду і нагляду за хворим.
 • 2 група інвалідності визначається за повної стійкої втрати професійної працездатності, однак хворі можуть виконувати просту некваліфіковану роботу і обслуговувати себе.

 • 3 група інвалідності призначається особам, які частково втратили працездатність. Вони потребують скорочення робочого дня, зменшення обсягу трудової діяльності, переведення на роботу більш низької кваліфікації.

 • Інвалідність з дитинства встановлюється особам до 16 років (учням — до 18 років). Якщо інвалідність настала у працюючого підлітка або учня середнього спеціального навчального закладу і вищого навчального закладу у віці до 18 років, то йому встановлюється інвалідність у зв’язку з захворюванням
 • Переогляд інвалідів 2 та 3 груп проводиться через рік, 1 групи — через 2 роки, а при хронічних психозах і Явищах стійкого дефекту інвалідність встановлюється безстроково та переогляд не проводиться.

  Судово-психіатрична експертиза

  Судово-психіатрична експертиза — визначення психічного стану подэкспертного стосовно до різних судових питань про осудність, про дієздатність, можливості відбування покарання, а також про застосування тих або інших заходів щодо неосудних.

  Проведення судово-психіатричних експертиз доручається постійним судово-психіатричним комісіям, які працюють на базі психоневрологічних диспансерів (ПНД) і психіатричних лікарень. Найбільш складні експертизи проводяться в НДІ загальної та судової психіатрії ім. В. П. Сербської. Крім того, слідчий і суд можуть самі визначити персональний склад експертної комісії.

  Судово-психіатрична комісія і суд у своєму висновку керуються формулою неосудності, даної в II ст. КК Російської Федерації: «Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебувала в стані неосудності, тобто не могла віддавати собі звіт у своїх діях або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. До такої особи за призначенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.

  Не підлягає кримінальному покаранню також особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до винесення судом вироку захворіла на душевну хворобу, що заважає його можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. До такої особи за призначенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру, а після одужання вона може підлягати покаранню».

  Якщо психічне здоров’я людини, вчинила злочин, викликає сумнів, то слідчі органи, прокуратура або суд направляють його на судово-психіатричну експертизу. Визнання хворого неосудним виключає його вину у скоєному, і дія хворого кваліфікується не як злочин, а як суспільно-небезпечне діяння.

  Такі хворі за рішенням суду направляються на примусове лікування в психіатричні лікарні. При одужанні хворого або поліпшення його стану до такої міри, що він перестає бути небезпечним для суспільства, проводиться огляд хворого спеціальною комісією лікарні, і висновок направляється в суд. Суд постановляє рішення про припинення примусового лікування.

  Рішення багатьох правових питань психічно хворих пов’язано з визначенням їх дієздатності. Критерії недієздатності душевнохворих визначаються ст. 15 КК Російської Федерації: «Громадянин, який внаслідок душевної хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх дій або керувати ними, може бути визнаний судом недієздатним в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом Російської Федерації. Над ним встановлюється опіка.

  Від імені душевнохворого або недоумкуватого, визнаного недієздатним, угоди робить його опікун». Ступінь психічних змін і недоумства визначає судово-психіатрична комісія, а на підставі її ув’язнення суд виносить ухвалу. При одужанні хворого або значне поліпшення його стану суд визнає громадянина дієздатним, опіка скасовується і тим самим відновлюються всі цивільні права.

  Військово-психіатрична експертиза

  Військово-психіатрична експертиза є частиною військово-медичної експертизи. Експертиза проводиться лікарями-психіатрами, що входять до складу призовних комісій при військових комісаріатах, у комісії для лікарського огляду надходять у військові училища, а також гарнізонні та госпітальні військово-лікарські комісії.

  Огляду підлягають:

  • призовники для визначення їх придатності до несення військової служби та сприяння командуванню в правильному розподілі призовників з частин і підрозділів різних родів військ;
  • вступають у військово-навчальні заклади;
  • військовослужбовці та військовозобов’язані, коли з тих чи інших причин виникає питання про стан їх психічного здоров’я;
  • при виражених психічних захворюваннях (виражене слабоумство, психози та ін;
  • призовники та військовослужбовці визнаються непридатними до несення військової служби.

  При ряді захворювань (неврози, черепно-мозкові травми без епілептичного синдрому) дається відстрочка від призову в армію на 5 років. В подальшому проводиться повторний огляд його психічного стану. У разі необхідності тривалого спостереження за хворим і проведення досліджень експертиза проводиться в умовах стаціонару.

  Короткий опис статті: перелік захворювань для отримання інвалідності

  Джерело: Експертиза психічних хворих — Психічні хвороби — Перелік захворювань — Vitaminov.net

  Також ви можете прочитати