Допомоги по інвалідності, Права, Інвалідність, Діяльність фонду

20.09.2015

Допомоги по інвалідності

На цій сторінці

— Стаття 8. Умови призначення допомоги

Законодавчий акт:

Закон Республіки Казахстан від 16 червня 1997 року № 126-I

Про державні соціальні допомоги по інвалідності, з нагоди втрати годувальника та за віком у Республіці Казахстан

Стаття 8. Умови призначення допомоги

1. Допомоги по інвалідності призначаються в разі настання інвалідності, незалежно від того, припинена робота до часу звернення за посібником чи продовжується.

2. Допомоги по інвалідності призначаються незалежно від того, коли настала інвалідність — у період роботи або служби, до вступу на роботу чи після припинення роботи.

3. При призначенні інваліду пенсійних виплат виплата допомоги по інвалідності припиняється або переглядається з урахуванням розміру одержуваних пенсійних виплат з Центру і накопичувальних пенсійних фондів у відповідності з пунктом 5 статті 12 цього Закону.

Стаття 10. Термін призначення допомоги по інвалідності

1. Допомоги по інвалідності призначаються на весь період інвалідності, встановленої уповноваженим державним органом з призначенням допомоги.

2. У разі зміни групи інвалідності виплата допомоги в новому розмірі здійснюється з дня зміни групи інвалідності.

У разі визнання переосвидетельствованного працездатним допомога виплачується до дня визнання працездатності.

3. Якщо інвалід не з’явився в уповноважений державний орган з призначенням допомоги на переогляд у призначений для цього строк, то виплата допомоги йому припиняється, а в разі визнання його знову інвалідом — поновлюється з дня зупинення, але не більш ніж за один місяць.

Стаття 11. Категорії інвалідів, які мають право на допомогу по інвалідності

інвалідам, які мають право на допомогу по інвалідності, відносяться:

1) інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва, професійного захворювання, діти-інваліди до шістнадцяти років, діти-інваліди з шістнадцяти до вісімнадцяти років — першої, другої, третьої груп;

1 1) інваліди з дитинства;

2) інваліди з числа військовослужбовців строкової служби, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних при проходженні військової служби, особи, інвалідність яких настала під час ліквідації наслідків аварій на ядерних об’єктах цивільного або військового призначення або в результаті аварійних ситуацій на ядерних об’єктах;

3) інваліди з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і колишнього Державного слідчого комітету Республіки Казахстан при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або захворювання, не пов’язаного з виконанням військового і службового боргу;

4) інваліди з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних при проходженні військової служби, співробітників органів внутрішніх справ і колишнього Державного слідчого комітету Республіки Казахстан при виконанні службових обов’язків;

5) інваліди внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій, у тому числі внаслідок радіаційного впливу при проведенні ядерних вибухів та випробувань та/або їх наслідків за умови встановлення причинно-наслідкового зв’язку.

Стаття 12. Розміри допомог по інвалідності

1. Інвалідам, зазначеним у підпунктах 1), 1-1) і 3) статті 11 цього Закону, місячні допомоги по інвалідності призначаються в таких розмірах:

— інвалідам першої групи 1,36 прожиткового мінімуму, встановленого законом про республіканському бюджеті на відповідний фінансовий рік (далі — прожиткового мінімуму);

— інвалідам другої групи — 1,06 прожиткового мінімуму;

— інвалідам третьої групи — 0,74 прожиткового мінімуму;

— дітям-інвалідам віком до шістнадцяти років — 1,00 прожиткового мінімуму;

— інвалідам з дитинства першої групи — 1,36 прожиткового мінімуму;

— інвалідам з дитинства другої групи — 1,11 прожиткового мінімуму;

— інвалідам з дитинства третьої групи — 0,87 прожиткового мінімуму;

— дітям-інвалідам з шістнадцяти до вісімнадцяти років першої групи 1,36 прожиткового мінімуму;

Короткий опис статті: інвалідність групи

Джерело: Посібники з інвалідності — Права — Інвалідність — Діяльність фонду — Громадський фонд АМАНСАУЛЫ?

Також ви можете прочитати