Державні соціальні допомоги по інвалідності, з нагоди втрати годувальника

20.09.2015

Державні соціальні допомоги по інвалідності, з нагоди втрати годувальника

Які грошові виплати передбачені державою для дітей, що втратили батьків?

Відповідно до Закону Республіки Казахстан від 16 червня 1997 року № 126-1 «Про державну соціальну допомогу по інвалідності, з нагоди втрати годувальника та за віком», громадяни Республіки Казахстан, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають у Республіці Казахстан, мають право на одержання державної соціальної допомоги з нагоди втрати годувальника. Право на допомогу мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Непрацездатними членами сім’ї вважаються діти (в тому числі усиновлені), які не досягли 18 років і старше цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Неповнолітні, які мають право на допомогу, зберігають це право і при їх усиновленні.

Навчаються громадяни старші 18 років, мають право на допомогу з нагоди втрати годувальника до закінчення навчального закладу в системі середньої освіти, очної форми в системі вищої, середньої спеціальної освіти в межах, що не перевищують 23-річного віку.

Посібники, призначені дітям, які втратили обох батьків (круглих сиріт), виплачуються їх законному представнику (усиновителю, опікуну).

Всі правила цього закону, що стосуються сімей померлого, відповідно поширюються і на сім’ї безвісно відсутніми або оголошених померлими, якщо ці факти встановлені в судовому порядку.

У випадку втрати обох батьків дітям (круглим сиротам) допомога призначається у розмірі 12123 тг на кожну дитину, іншим непрацездатним членам сім’ї — у розмірі 0,41 ПМ (ПМ — прожитковий мінімум), але не більш 1,96 ПМ на всіх непрацездатних членів сім’ї.

Чоловікові(е), якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює, при наданні довідки з Податкового комітету про те, що не є приватним підприємцем, виплачується допомога з нагоди втрати годувальника. Посібники з нагоди втрати годувальника призначаються з дня виникнення права на допомогу, але не більше ніж за 12 місяців до дня звернення за призначенням допомоги.

З 01.01.2005 року на підставі Закону від 25 квітня 2003 року «Про обов’язкове соціальне страхування» провадиться виплата соціальної допомоги на випадок втрати годувальника членам сім’ї померлого годувальника, був учасником системи обов’язкового соціального страхування, за якого проводилися соціальні відрахування.

Розміри посібників з нагоди

втрати годувальника з 01.01.2009:

— на одного непрацездатного

члена сім’ї 8891 тг;

— при наявності двох 15356 тг;

— при наявності трьох 18993 тг;

— при наявності чотирьох 20205 тг;

— при наявності п’яти 20879 тг;

— при наявності шести і більше

Короткий опис статті: допомога по інвалідності Які грошові виплати передбачені державою для дітей, що втратили батьків? Які грошові виплати, передбачені, державою, для дітей, які втратили батьків?

Джерело: Державні соціальні допомоги по інвалідності, з нагоди втрати годувальника, Новини Астани

Також ви можете прочитати