Державні послуги в Республіці Татарстан. . Послуги. Призначення

14.09.2015

Призначення трудової пенсії по інвалідності
Опис:

1. Призначення трудової пенсії по інвалідності

Трудова пенсія — щомісячна грошова виплата з метою компенсації застрахованим особам заробітної плати та інших виплат і винагород, втрачених ними у зв’язку з настанням непрацездатності внаслідок старості або інвалідності, а непрацездатним членам сім’ї застрахованих осіб — заробітної плати та інших виплат і винагород годувальника, втрачених у зв’язку зі смертю цих застрахованих осіб. При цьому настання непрацездатності і втрата заробітної плати та інших виплат і винагород у таких випадках передбачаються і не вимагають доказів.

Право на трудову пенсію по інвалідності мають:

1.громадяни Російської Федерації, застраховані відповідно до Федерального закону «Про обов’язкове пенсійне страхування в Російській Федерації»;

2.іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають в Російській Федерації.

1.1. Призначення трудової пенсії по інвалідності

Право на трудову пенсію по інвалідності мають громадяни, визнані у встановленому порядку інвалідами I, II чи III групи. Трудова пенсія по інвалідності встановлюється незалежно від причини інвалідності (за винятком випадків, перерахованих нижче), тривалості страхового стажу застрахованої особи, продовження інвалідом трудової діяльності, а також від того, чи настала інвалідність у період роботи, до вступу на роботу чи після припинення роботи.

При повній відсутності у інваліда страхового стажу, а також у разі настання інвалідності внаслідок вчинення ним умисного кримінально караного діяння або навмисного нанесення збитку своєму здоров’ю, які встановлені в судовому порядку, встановлюється соціальна пенсія по інвалідності.

Розрахунковий час:

Заява про призначення пенсії (частини пенсії) розглядається не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття цієї заяви або з дня подання необхідних документів.

Результат надання послуги:

Призначення пенсії, видача пенсійного посвідчення (письмового рішення про відмову у встановленні пенсії), оригіналів документів, які підлягають поверненню, заявнику під розпис.

Фахівець Клієнтської служби фіксує факт видачі пенсійного посвідчення (письмового рішення про відмову у встановленні пенсії), оригіналів документів в програмному забезпеченні, роз’яснює причини відмови у встановленні пенсії та порядок оскарження даного рішення.

Підстави для відмови:

1. Неподання необхідного документа (документів) у встановлений термін.

2. Відсутність будь-яких відомостей або наявність недостовірних відомостей у документах, наданих заявником.

3. Відсутність права на трудову пенсію або на пенсію за державному пенсійному забезпеченню.

Способи оскарження:

Рішення територіального органу ПФР може бути оскаржено у Відділення ПФР по РТ або в судовому порядку.

Подача заяви та надання документів в територіальний орган ПФР по РТ

Громадянин подає заяву про встановлення пенсії (частини пенсії) і подає необхідні документи в територіальний орган ПФР по РТ. Документи приймаються за попереднім записом по телефону територіального органу ПФР по РТ.

Заява про встановлення пенсії (частини пенсії) розглядається не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття цієї заяви або з дня подання додаткових документів. Тривалість процедур обчислюється в календарних днях. При цьому, якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ними робочий день.

Днем звернення за пенсією (частини пенсії) вважається день приймання органом, що здійснює пенсійне забезпечення, відповідної заяви з усіма необхідними документами. Якщо зазначена заява пересилається поштою, і при цьому до нього додаються всі необхідні документи, то днем звернення за трудовий пенсією (частини трудової пенсії) вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі організації федеральної поштового зв’язку за місцем відправлення цієї заяви. У разі, якщо до заяви додані не всі необхідні документи, орган, що здійснює пенсійне забезпечення, надає особі, яка звернулася за трудовий пенсією, роз’яснення, які документи він повинен надати додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше ніж через три місяці з дня отримання роз’яснення днем звернення за трудовий пенсією (частини трудової пенсії) вважається день приймання заяви про призначення трудової пенсії (частини трудової пенсії) або дата, зазначена на поштовому штемпелі організації федеральної поштового зв’язку за місцем відправлення цієї заяви.

У разі відмови у задоволенні зазначеної заяви орган, що здійснює пенсійне забезпечення, не пізніше ніж через п’ять днів після винесення відповідного рішення повідомляє про це заявника із зазначенням причини відмови та порядку його оскарження і одночасно повертає всі документи.

Надходження заяви та документів на призначення пенсії

Фахівець Клієнтської служби в день звернення за призначенням пенсії в цілях встановлення пенсій (частини пенсії) здійснює:

1. Прийом заяв про встановлення пенсії та документів, необхідних для встановлення пенсій.

2. Формування електронних образів документів, поданих для встановлення пенсій.

3. Видачу заявнику оригіналів документів, які підлягають поверненню заявнику в момент прийому документів, під розпис.

4. Передачу управління комплектом документів в електронному вигляді, а також на паперових носіях до групи нових призначень, фахівця, який здійснює призначення пенсії територіального органу ПФР.

5. Прийом додаткових документів, поданих заявником.

Встановлення пенсії фахівцем групи нових призначень територіального органу ПФР

Фахівець групи нових призначень територіального органу ПФР в цілях встановлення пенсій в 5-ти денний термін з дня надходження заяви та документів на призначення пенсії (у разі, якщо другий день після звернення за пенсією припадає на вихідний або святковий — на наступний після робочий день):

1. приймає та реєструє в програмному забезпеченні виписку з індивідуального особового рахунку застрахованої особи;

2. визначає право застрахованої особи на встановлення пенсії;

3. здійснює введення даних програмне забезпечення на підставі документів;

4. перевіряє в необхідних випадках обґрунтованість видачі документів;

5. проводить розрахунок розміру пенсії в програмному забезпеченні;

6. формує проект рішення (розпорядження) про встановлення (відмову у встановленні) пенсії у програмному забезпеченні;

7. передає управління макетом виплатного справи фахівця з контролю за встановленням пенсії територіального органу ПФР.

Перевірка правильності проекту рішення про призначення пенсії

Фахівець із контролю за призначенням пенсії відділу призначення пенсій протягом 1 робочого дня після надходження виплатного справи:

1. Здійснює правову оцінку документів виплатного справи і перевірку правильності проекту рішення про призначення пенсії.

2. При необхідності доопрацювання виплатного справи повертає спеціалісту групи нових призначень із зазначенням причин повернення.

3. Після перевірки (доопрацювання) передає управління выплатным справою начальнику відділу призначення пенсій.

Перевірка макета виплатного справи і передача управління макетом справи начальнику територіального органу ПФР

Начальник відділу призначення пенсій в рамках здійснення контролю протягом 1 робочого дня:

1. Перевіряє макет виплатного справи;

2. Повертає при необхідності макет виплатного справи на доопрацювання спеціаліста відділу призначення пенсій із зазначенням причин повернення;

3. Після перевірки (доопрацювання) передає управління макетом виплатного справи начальнику територіального органу ПФР.

Перевірка макета виплатного справи і передача управління макетом справи спеціалісту відділу пенсійного

Начальник територіального органу ПФР протягом 1 робочого дня:

1. Перевіряє макет виплатного справи.

2. Повертає при необхідності макет виплатного справи на доопрацювання з описом причин повернення.

3. Завіряє підписом оригінал рішення на паперових носіях про встановлення пенсії і завіряє печаткою територіального органу ПФР;

4. Передає управління макетом виплатного справи фахівця пенсійного відділу, що здійснює призначення пенсії.

Напрямок пенсійного справи фахівця групи корекції

Фахівець групи нових призначень протягом 1-го робочого дня (після надходження рішення про призначення пенсії):

1. Присвоює лицьовій номер пенсійній справі.

2. Направляє пенсійне справу фахівцеві групи корекції.

Формування виплатних документів і передача управління для перевірки контролеру по виплаті пенсій

Фахівець групи корекції:

1. Формує виплатні документи;

2. Передає управління для перевірки контролеру по виплаті пенсій.

Напрямок фахівця клієнтської служби територіального органу ПФР повідомлення із зазначенням терміну та розміру призначеної пенсії

Фахівець з контролю за виплатою пенсій протягом 1 робочого дня (після надходження до пенсійної справи):

1. Перевіряє правильність формування виплати по справі.

2. Направляє повідомлення фахівця клієнтської служби територіального органу ПФР, в якій зазначає строк і розмір призначеної пенсії.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Фахівець Клієнтської служби територіального органу ПФР протягом 3-х робочих днів (з дня надходження повідомлення про призначення пенсії):

1. сповіщає заявника про прийняте рішення територіального органу ПФР;

2. видає пенсійне посвідчення (письмове рішення про відмову у встановленні пенсії), оригінали документів, які підлягають поверненню, заявнику під розпис, фіксуючи факт видачі пенсійного посвідчення (письмового рішення про відмову у встановленні пенсії), оригіналів документів у програмному забезпеченні;

3. роз’яснює причини відмови у встановленні пенсії та порядок оскарження даного рішення.

Короткий опис статті: пенсії по інвалідності

Джерело: Державні послуги в Республіці Татарстан. / Послуги / Призначення трудової пенсії по інвалідності

Також ви можете прочитати