Чи загрожує звільнення інваліду 3-ї групи? . Волковыск.ВУ

17.02.2017

Авторизація

Тип навчального заняття. узагальнення і систематизація знань.

мета навчального заняття:

Освітній аспект:

  Актуалізація та контроль граматичного та лексичного матеріалу в різноманітних комунікативних вправах; Автоматизація сформованості граматичного навички говоріння, письма, читання. Розвиток навичок та умінь сприйняття англійської мови на слух.

Розвиваючий аспект:

  Розвиток мовних, індивідуальних та інтелектуальних здібностей учнів. Розвиток пізнавального інтересу до страноведческому матеріалу.

Виховний аспект:

  Виховання самостійності та особистої відповідальності. Виховання толерантного ставлення до іншомовної культури, до досліджуваного мови;

Прогнозовані результати навчального заняття:

Предметні:

Учень буде знати:

  Вживання дієслова have got Вживання присвійних займенників Вживання множини іменників

Учень буде вміти:

  Розігрувати відновлений діалог за ролями з опорою на зразок. Обговорювати в парах прочитану історії. Вживати лексику по темі «Сім’я» Читати текст з розумінням основного змісту.

Метапредметные:

Регулятивні УУД: Планування своєї дії у відповідності з поставленим завданням і умовами її реалізації, в тому числі у внутрішньому плані.

  Комунікативні УУД: Робота в парі та групі відповідно з нормами спілкування, взаєморозуміння, правилами поведінки та етикету.
  Пізнавальні УУД: Навчаються виділяють необхідну інформацію; свідомо будують мовленнєвий висловлювання в усній формі; оволодівають при підтримці вчителя навчально-організаційні, навчально-інформаційні та навчально-комунікативними вміннями.

Особистісні:

  Усвідомлення можливостей самореалізації засобами іноземної мови. Формування мотивації вивчення іноземних мов і прагнення до самовдосконалення в освітній галузі «Іноземна мова» Освоєння соціальних ролей

Технологія: o навчання у співпраці.

Освітнє середовище. дошка інтерактивна, комп’ютер, екран, проектор.

Дидактичний матеріал: картки-завдання c схемами — опорами.

Короткий опис статті: діалог про сім’ю англійською мовою Загальноосвітня школа № 12, с. Мар’їно Загальноосвітня школа № 12, с. Мар’їно

Джерело: Урок англійської мови у 3 класі по темі «My family». Вчитель: Бороздіна О. Н.

Також ви можете прочитати