Безстрокова інвалідність: коли інвалідність дається довічно

15.09.2015

Безстрокова інвалідність: коли інвалідність дається довічно
Безстрокова інвалідність: коли інвалідність дається довічно

Проблема інвалідності була, є і буде актуальною як у світі в цілому, так і в Україні зокрема. На жаль, зростання кількості інвалідизуючих захворювань призводить до того, що практично в кожній родині виникають питання: «хто?», «яку групу?», «на якій підставі?», «на який термін?» і «де?» має право оформити. Спробуємо розібратися в деяких аспектах оформлення групи інвалідності.

Хто є інвалідом?

Інвалідом є особа зі стійким порушенням функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації його прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. Особі, що визнана інвалідом, залежно від ступеня порушення функції органів і систем організму та обмеження її життєдіяльності може бути визначена перша, друга чи третя група інвалідності. Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров’я інваліда та обсягу потреби в постійному догляді, допомозі або нагляді з боку інших осіб.

Підставою для присвоєння групи є відповідність особи тим чи іншим критеріям встановлення інвалідності, які визначені Кабінетом міністрів України.

Група інвалідності може бути визначена на певний термін і без строку переогляду. Зупинимося сьогодні на станах, при яких група інвалідності встановлюється без строку переогляду.

Перелік захворювань, дефектів, необоротних морфологічних станів, порушень функцій органів і систем організму, за яких група інвалідності встановлюється без строку переогляду, визначена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.09.2011 р. №561 «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності».

У статті наведено короткі визначення деяких патологічних станів, які дають право на отримання групи інвалідності без переогляду. Ви можете знайти більш детальну інформацію по тому чи іншому захворюванню довідкової медичній літературі.

Як відомо, розрізняють три групи інвалідності.

Перша група інвалідності

Першу групу інвалідності мають особи з найважчим станом здоров’я, які зовсім не можуть самостійно себе обслуговувати, потребують постійного нагляду, догляду або допомоги з боку інших осіб, абсолютно залежні від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій або які частково здатні виконувати окремі елементи самообслуговування.

Критерієм встановлення першої групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи у суттєвою третього ступеня:

нездатність до самообслуговування чи повна залежність від інших осіб;

нездатність до пересування чи повна залежність від інших осіб;

нездатність до орієнтації (дезорієнтація);

нездатність до спілкування;

нездатність контролювати свою поведінку;

істотні обмеження здатність до навчання;

нездатність до окремих видів трудової діяльності.

Особи з виключно високий ступенем втрати здоров’я, який спричиняє до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі інших осіб і фактичну нездатність до самообслуговування належать до підгрупи А першої групи інвалідності.

Критеріями встановлення підгрупи А першої групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє повну нездатність до самообслуговування та повну залежність від інших осіб (необхідність стороннього нагляду, догляду або допомоги) [2].

Група інвалідності I А встановлюється при наступних станах:

Кукси обох верхніх кінцівок (на рівні плеча); кукси обох нижніх кінцівок (кукси на рівні стегна у поєднанні з кукс верхньої кінцівки).

Кукса — частину кінцівки або органу, що залишилася після ампутації.

Злоякісні новоутворення, включаючи новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин (з метастазами та рецидивами; тяжкий загальний стан з вираженими ознаками інтоксикації, кахексії і розпадом пухлини).

Кахексія — крайній ступінь виснаження організму.

Психічні розлади зі стійкими, значно вираженими психопатологічними синдромами (деменція; олігофренія: ідіотія, імбецильність; слабоумство як результат шизофренії та епілепсії).

Деменція (слабоумство) — стійке збіднення і спрощення психічної діяльності.

Олігофренія — психічне недорозвинення.

Ідіотія — найтяжча форма олігофренії.

Імбецильність — форма олігофренії, яка посідає середнє положення між ідіотією і дебільністю.

Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом, а також наслідки травм нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (тетра — або триплегия, виражена атаксія, виражений амиостатичний і гіперкінетичний синдроми з неможливістю стояти і ходити, верхня або нижня параплегия в поєднанні з вираженим порушенням тазових органів, виражені бульбарні порушення з тотальною афазією, повною сліпотою або концентричним звуженням поля зору до 10 градусів від точки фіксації на обидва ока).

Тетраплегія — параліч всіх чотирьох кінцівок.

Триплегия — параліч трьох кінцівок.

Атаксія — порушення рухів, що проявляється розладом їх координації.

Різко виражена контрактура або анкілоз великих суглобів верхніх і нижніх кінцівок у функціонально невигідному положенні (якщо відсутня можливість ендопротезування).

Контрактура — стійке обмеження рухів у суглобі.

Анкілоз — відсутність рухливості в суглобі.

Поєднання сліпоти на обидва ока (коректована гострота зору нижче 0,05 або концентричне звуження полів зору до 10 градусів від точки фіксації): із загальною соматичною патологією, яка обумовлює високу ступінь втрати здоров’я та повну залежність від інших осіб; або з ампутованими кінцівками нижніх кінцівок на рівні стегна або однієї верхньої кінцівки; або з повною глухотою.

Особи з високим ступенем втрати здоров’я, який спричиняє значну залежність від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій і часткову нездатність до виконання окремих елементів самообслуговування, належать до підгрупи Б першої групи інвалідності.

Критеріями встановлення підгрупи Б першої групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє втрату можливості самостійного задоволення з допомогою технічних засобів і за умови відповідного обладнання житла більшості необхідних фізіологічних та побутових потреб [2].

Група інвалідності I Б встановлюється при таких захворюваннях:

Двосторонній анофтальм (відсутність очей, вроджені рудиментарні очні яблука).

Сліпота (гострота зору з переносною корекцією менше 0,05 або концентричне звуження поля зору до 10 градусів від точки фіксації) обох очей, в результаті стійких незворотних змін.

Кукси обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегна і вище.

Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом і наслідки травм та інших уражень нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (верхня або нижня параплегия, геміплегія, тотальна афазія, повна сліпота та ін).

Афазія — один з видів порушення мови.

Захворювання нирок (хронічна ниркова недостатність IV ступеня за класифікацією Міністерства охорони здоров’я), при яких з метою лікування проводиться програмний гемодіаліз.

ХНН, 4-я стадія характеризується СКФ менше 15 мл/хв/1,73 м2. рівень креатиніну крові понад 0,44 ммоль/л

Захворювання серцево-судинної системи, які обумовлюють недостатність кровообігу ІІБ-III ступенів при неефективності реабілітаційних заходів протягом трьох років.

Хвороби органів дихання з прогредієнтним (погрессирующим) перебігом, які супроводжуються стійкою легеневою недостатністю III ступеня, у поєднанні з недостатністю кровообігу II Б-III ступенів.

Психічні захворювання: люцидная кататонія, яка триває більше одного року, слабоумство внаслідок епілепсії з частими (15 і більше разів на місяць) епілептичними припадками.

Кататонія — один з видів психічного розладу.

Двостороннє відсутність чотирьох, трьох пальців кисті, включаючи перший; кукси верхніх кінцівок на рівні передпліччя у різних поєднаннях. Різко виражена контрактура або анкілоз суглобів кистей у функціонально невигідному положенні.

Друга група інвалідності

Підставою для визначення другої групи інвалідності є стійкі виражені функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не призводять до потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

Критерієм визначення другої групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє обмеження у вираженому другий ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:

Обмеження самообслуговування другого ступеня — здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до самостійного пересування другого ступеня — здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до навчання другого ступеня — нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома;

обмеження здатності до трудової діяльності другого ступеня — нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до орієнтації другого ступеня — здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до спілкування другого ступеня — здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

обмеження здатності контролювати свою поведінку другого ступеня — здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.

Другу групу інвалідності також можуть мати особи, які мають 2 і більше захворювання, які призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності призводять до значного обмеження життєдіяльності особи та її працездатності [2].

Група інвалідності II встановлюється при таких захворюваннях

Цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня у разі неефективності реабілітаційних заходів.

Цироз печінки — хронічна прогресуюча хвороба печінки.

Відсутність однієї легені і хронічна легенева недостатність II ступеня як результат патологічних змін другої легені.

Стійкий повний птоз на обох очах після усіх видів відновного лікування та необоротні зміни органа зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05-0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить.

Птоз — опущення верхнього століття.

Параліч нижньої кінцівки, виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез.

Виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез.

Значні дефекти черепа (60 см і більше), які не заміщені аутокісткою.

Экзартикуляции верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартікуляція стегна.

Екзартікуляція — один з видів хірургічних операцій на суглобах.

Коротка кукса стегна при неможливості протезування.

Кукса обох гомілок.

Хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара при відсутності можливості проведення реабілітації і протезування.

Анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба (ПФС II).

Каловий (сечовий) нориця, неприродний задній прохід у випадку неефективності або наявності протипоказань для проведення оперативних втручань.

Свищ — відсутній в нормі канал, що з’єднує порожнини тіла, а також порожнисті органи з зовнішнім середовищем або між собою.

Кукса стегна при помірному порушенні рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрощену перелом стегнової кістки зі скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2-3 см, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура гомілковостопного суглоба, порушення функції суглоба II ступеня)

Кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана або з глухотою на обидва вуха, або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією.

Параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний або з глухотою на обидва вуха, або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними порушеннями функції тазових органів.

Після трансплантації внутрішніх органів при сприятливому перебігу після 5 років спостереження.

Стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) в різних поєднаннях.

Інвалідність як результат психічного захворювання, яке триває більше десяти років.

Третя група інвалідності

Підставою для визначення третьої групи інвалідності є стійкі, помірно важкі функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, в тому числі її працездатності, але потребують соціальної допомоги і соціального захисту.

Критеріями для визначення третьої групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох категорій життєдіяльності в помірно вираженою першого ступеня:

обмеження самообслуговування першого ступеня — здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів;

обмеження здатності самостійно пересуватися першого ступеня — здатність до самостійного пересування з більшою затратою часу, часткового пересування та скорочення відстані;

обмеження здатності до навчання першого ступеня — здатність до навчання в навчальних закладах загального типу за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу і/або з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім навчального персоналу);

обмеження здатності до трудової діяльності першого ступеня — часткова втрата можливостей до повноцінної трудової діяльності (втрата професії, значне обмеження кваліфікації або зменшення обсягу професійної трудової діяльності більше ніж на 25%, значні труднощі в набутті професії чи працевлаштуванні осіб, що раніше ніколи не працювали та не мають професії);

обмеження здатності до орієнтації першого ступеня — здатність до орієнтації в часі, просторі за умови застосування допоміжних засобів;

обмеження здатності до спілкування першого ступеня — здатність до спілкування, що характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передання інформації;

обмеження здатності контролювати свою поведінку першого ступеня — здатність частково контролювати свою поведінку за особливих умов [2].

III Група інвалідності встановлюється при таких захворюваннях:

Відсутність одного ока.

Стійкий повний птоз на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування.

Сліпота на одне око (гострота зору з переносною корекцією 0,05 і нижче або концентричне звуження поля зору до 10 градусів від точки фіксації).

Двостороння глухота.

Стійка трахеостома.

Стеноз гортані II-III ступенів як результат травматичного або інфекційного ураження нервово-м’язового апарату гортані з одно — або двобічним парезом і стійкою дисфонией.

Дисфонія — розлад голосоутворення.

Стійка афонія органічного генезу.

Афонія — відсутність звучності голосу при схоронності шепітної мови.

Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує акт жування.

Спотворюють обличчя рубці і дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічної корекції.

Гіпофізарний нанізм. Остеохондропатия, остеохондродистрофия при зрості менше 150 див.

Помірна сенсорна афазія.

Афазія — один з видів порушення мови.

Параліч кисті.

Параліч або виражений парез верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м’язів: плеча — більше 4 см, передпліччя — більше 3 см, стегна — більше 8 см, гомілки — більше 6 см, а також гіпотрофією м’язів кисті чи стопи.

Чужорідне тіло в речовині головного мозку (як результат травми), якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менингоэнцефалитом.

Введення чужорідних тіл в речовину головного мозку з метою лікування не є дефектом, і група інвалідності встановлюється в залежності від порушень нервової системи та психіки.

Значний дефект кісток черепа (3 квадратних см і більше, крім випадків заміщення його аутокісткою) або при менших розмірах, якщо має місце пульсація мозку, або при відсутності пульсації у випадках, коли травма супроводжувалась ускладненням (інфекційно-гнійним процесом).

Відсутність кисті і вищий рівень ампутації верхньої кінцівки.

Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя.

Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого.

Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні.

Відсутність першого та другого пальців з відповідними п’ястно кістками.

Відсутність перших пальців обох кистей.

Відсутність трьох пальців кисті з відповідними п’ястно кістками.

Кукса стегна чи гомілки.

Кукса стопи на рівні суглоба Лисфранка або на більш високому рівні.

Двобічна кукса стопи з резекцією голівок плюсневих кісток за Шарпом.

Різко виражена контрактура або анкілоз двох гомілковостопних суглобів; різко виражена контрактура чи анкілоз гомілковостопного суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні.

Різко виражена контрактура чи анкілоз кульшового або колінного суглоба.

Вроджений чи набутий вивих одного кульшового суглоба із суттєвим порушенням функції.

Деформація грудної клітки як результат резекції чотирьох і більше ребер при наявності дихальної недостатності I ступеня і більше.

Хибний суглоб стегна чи обох кісток гомілки або великої гомілкової кістки при неефективності реабілітаційних заходів після п’яти років спостереження.

Нестійкий колінний чи кульшовий суглоб з вираженим порушенням функції кінцівки.

Укорочення нижньої кінцівки на 7 см і більше.

Ендопротез колінного чи кульшового суглоба або діафіза великих трубчастих кісток.

Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю дихальної недостатності чи сколіоз або кіфосколіоз IV ступеня.

Сколіоз — викривлення хребта.

Анкілоз або різко виражена контрактура ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні.

Контрактура передпліччя в положенні повної пронації.

Ішемічна контрактура передпліччя Фолькмана з вираженими функціональними порушеннями кисті.

Екстирпація шлунка, тотальна колопроктектомия, панкреатоектомия з наявністю цукрового діабету.

Екстирпація — видалення органу.

Тотальна тиреоїдектомія з субкомпенсована або некомпенсованим гіпотиреозом при адекватному лікуванні.

тотальна Тиреоїдектомія — повне видалення щитовидної залози.

Чужорідне тіло в серцевому м’язі чи у перикарді як результат травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор.

Зверніть увагу, що введення чужорідних тіл в судини серця, міокард, перикард з метою лікування або діагностики не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень функцій серцево-судинної системи та обмеження життєдіяльності хворого.

Відсутність однієї нирки.

Відсутність однієї легені.

Одностороння мастектомія як результат злоякісного новоутворення.

Мастектомія — видалення молочної залози.

Таким чином, ми спробували допомогти Вам розібратися в ситуації, кому, яка група і на якій підставі може бути присвоєна без строку переогляду. В наступних наших статтях ми відповімо на питання кому, яка група і на якій підставі може бути присвоєна на певний (і який саме) термін, а також зупинимося на процедурі оформлення документів для отримання групи інвалідності.

Автор: Вустенко Віталіна, лікар акушер-гінеколог, юрист, член Комітету з медичного права Асоціації правників України

Кількість показів: 23166

Джерело: Вустенко Віталіна, лікар акушер-гінеколог, юрист, член Комітету з медичного права Асоціації правників України

Короткий опис статті: інвалідність 2 групи Проблема інвалідності була, є і буде актуальною як у світі в цілому, так і в Україні зокрема. На жаль, зростання кількості інвалідизуючих захворювань призводить до того, що практично в кожній родині виникають питання: «хто?», «яку групу?», «на якій підставі?», «на який термін?» і «де?» має право оформити. інвалідність, група, безстроково

Джерело: Безстрокова інвалідність: коли інвалідність дається довічно

Також ви можете прочитати