БАЛАКЛАВСЬКИЙ РАЙОН

16.09.2015

Призначення пенсії по інвалідності

01 Червня 2012

Умови призначення пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності необхідного страхового стажу.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

В залежності від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

для інвалідів I групи :

до досягнення особою 25 років включно — 1рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно — 7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно — 10 років;

для інвалідів II та III груп :

до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

У період до 1 січня 2016 року особи, визнані інвалідами II групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, передбаченого для інвалідів 1 групи.

Строки призначення пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності;

В такому ж порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо заявник не працює і має необхідний страховий стаж (частина друга статті 33) на день встановлення інвалідності, і з дня виникнення такого права — якщо вимоги частини другої статті 33 цього Закону виконані в період після встановлення інвалідності до дня звернення за призначенням пенсії по інвалідності. У разі якщо вимоги частини другої статті 33 цього Закону виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня настання такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права.

Перелік документів, необхідних для призначення пенсії по інвалідності

1.Заяву встановленої форми.

2.Паспорт, довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінали та ксерокопії).

3.Документи про стаж: трудова книжка (оригінал і ксерокопія), документ про вищу або середню спеціальну, професійно-технічну освіту (і копія), військовий квиток, свідоцтва про народження дітей — у разі необхідності (копії). У разі необхідності надається свідоцтво про шлюб, про зміну прізвища, імені, по батькові (копії). За період роботи до 01.01.1991 в районах Крайньої Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі. Період здійснення особою підприємницької діяльності, у тому числі за спрощеною системою оподаткування, підтверджується довідкою Пенсійного фонду про сплату внесків у Пенсійний фонд.

4.За бажанням особи, або в разі, коли страховий стаж становить менш як 60 календарних місяців до 01.07.2000 року довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців трудового стажу поспіль незалежно від перерв у роботі, підтверджена первинними документами до 01.07.2000.

5.Документи, що засвідчують особливий статус особи: посвідчення ветерана війни, ліквідатора або постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, почесного донора України і т. д.

6.Для пенсійного посвідчення фотографія 4х6 — 2 штуки.

7.Для бажаючих отримувати пенсію через установи банків — номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку.

Короткий опис статті: 2 група інвалідності

Джерело: БАЛАКЛАВСЬКИЙ РАЙОН

Також ви можете прочитати