Адміністрація Радянського району, Допомоги по догляду за інвалідом

17.09.2015

Допомоги по догляду за інвалідом 1 групи або особою, яка досягла 80-річного віку

ЗАКОНОДАВСТВО:

Питання призначення допомоги регулюються:

 • Указом Президента Республіки Білорусь від 26.04.2010 № 200 «Про адміністративні процедури, що здійснюються державними органами та іншими організаціями за заявами громадян»;
 • Положенням про порядок призначення і виплати допомоги по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, затвердженим постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 6 вересня 2006 року № 1149 (далі — Положення).

Допомоги по догляду призначаються постійно проживають на території республіки працездатним особам, які здійснюють постійний догляд за непрацездатними громадянами

— не працюють,

— не займаються підприємницькою діяльністю,

— не навчаються в навчальних закладах денної форми отримання освіти особи,

— не отримують пенсії, допомоги по безробіттю, щомісячної страхової виплати згідно з законодавством про обов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, щомісячного грошового утримання у відповідності з законодавством про державну службу,

Під терміном «постійний догляд» розуміється допомога непрацездатному громадянину для здійснення одного або декількох нерегульованих нагальних потреб (особиста гігієна, одягання, прийом їжі, здійснення фізіологічних відправлень та інші), потреба у задоволенні яких виникає один і більше разів на добу.

Допомога призначається з дня звернення за ним.

За призначенням допомоги необхідно звертатися в управління соціального захисту за місцем проживання непрацездатної особи.

У разі здійснення догляду за двома і більше непрацездатними громадянами, які проживають в різних населених пунктах (районах у містах), заява подається за вибором особи, яка здійснює догляд, до органу соціального захисту за місцем проживання одного з непрацездатних громадян.

Допомога призначається на період догляду за непрацездатним громадянином.

Допомога призначається у розмірі 100 відсотків, а при здійсненні одночасного догляду за двома і більше непрацездатними громадянами – у розмірі 120 відсотків найбільшої величини бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення, затвердженого Урядом Республіки Білорусь за два останні квартали (Указ Президента Республіки Білорусь від 30.12.2011 № 616 «Про посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян»).

Для призначення допомоги особа, яка здійснює догляд, представляє документи. зазначені в пункті 2.38 переліку адміністративних процедур, що здійснюються державними органами та іншими організаціями за заявами громадян, затвердженого Указом Президента Республіки Білорусь від 26 квітня 2010 року № 200 «Про адміністративні процедури, що здійснюються державними органами та іншими організаціями за заявами громадян»:

1. заяву (за встановленою формою, заповнюється при зверненні)

2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3. трудова книжка заявника;

4. висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу особи, яка досягла 80-річного віку, в постійному догляді (для звернулися за допомогою з 09.08.2012)

Довідково: У зв’язку з набранням чинності з 09.08.2012 Указу Президента Республіки Білорусь «Про внесення доповнень і змін в Указ Президента Республіки Білорусь від 26 квітня 2010 р. № 200», висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу особи, яка досягла 80-річного віку, в постійному догляді віднесено до документів, що подаються громадянином.

Висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу особи, яка досягла 80-річного віку, в постійному догляді видають лікарня, госпіталь, медико-санітарна частина, диспансер, поліклініка.

Управління соціального захисту до заяви про призначення допомоги долучає або витребовує у п’ятиденний строк з дня прийому заяви:

 • копію висновку медико-реабілітаційної експертної комісії виписку з акта огляду в медико-реабілітаційної експертної комісії про групу та причину інвалідності
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу осіб, які досягли 80-річного віку, в постійному догляді (у випадках звернення за допомогою до 09.08.2012).
 • виписку з документа, що засвідчує особистість особи, яка досягла 80-річного віку, або копію наявного в його пенсійній справі документа, що містить відомості про вік цієї особи;
 • відомості про неотримання допомоги по безробіттю;
 • відомості про відсутність реєстрації в якості індивідуального підприємця, члена селянського (фермерського) господарства – з місцевих виконавчих і розпорядчих органів;
 • при необхідності довідку про неотримання пенсії особою, що здійснює догляд, – з органу соціального захисту за місцем його проживання, пенсійних органів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Комітету державної безпеки).

В окремих випадках з відповідних державних органів і інших організацій можуть запитуватися додаткові відомості і (або) документи, необхідні для розгляду та перевірки даних, викладених у заяві про призначення (поновлення виплати допомоги особі, яка здійснює догляд.

Призначення допомоги здійснюється Комісією по призначенню пенсій районного виконавчого і розпорядчого органу за місцем проживання непрацездатного громадянина.

Комісією установлюється факт здійснення догляду за непрацездатним громадянином. Даний факт підтверджується:

— актом обстеження (в акті зазначаються відомості про здійснення догляду, отримані шляхом опитування осіб (сусідів, родичів та інших) під їх особистий підпис. Крім цього, проводиться запис про підтвердження непрацездатним громадянином здійснення за ним догляду під його особистий підпис (при неможливості непрацездатного громадянина підписатися внаслідок стану здоров’я в акті зазначається причина відсутності підпису).

— довідкою сільської (селищної) Ради депутатів (стосовно осіб, які проживають у сільській місцевості)

— рішенням суду.

Здійснення догляду передбачає спільне фактичне проживання або проживання в одному населеному пункті (місті, селищі міського типу, сільському населеному пункті) особи, що здійснює догляд, і непрацездатного громадянина, за якими він здійснюється. У разі проживання зазначених осіб у різних населених пунктах питання про призначення допомоги вирішує Комісія з урахуванням конкретних обставин.

При цьому родинні відносини особи, яка здійснює догляд, і непрацездатного громадянина значення не мають.

Виплата допомоги припиняється з 1-го числа місяця, наступного за тим, в якому настали такі обставини:

 • смерть або визнання в установленому порядку померлою або безвісно відсутнім непрацездатного громадянина або особи, яка здійснює догляд;
 • закінчення строку, на який встановлено I група інвалідності;
 • закінчення терміну, на який видано висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу особи, яка досягла 80-річного віку, постійного догляду;
 • призначення особі, яка здійснює догляд, пенсії (незалежно від її виду), допомоги по безробіттю, щомісячної страхової виплати згідно з законодавством про обов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, щомісячного грошового утримання у відповідності з законодавством про державну службу;
 • закінчення терміну дії посвідки на проживання в Республіці Білорусь;
 • припинення здійснення догляду, підтвердженого заявою непрацездатного громадянина (його законного представника) або актом обстеження органу з праці, зайнятості та соціального захисту;
 • вступ особи, що здійснює догляд, на роботу або заняття підприємницькою діяльністю;
 • вступ особи, що здійснює догляд, на навчання до навчального закладу денної форми отримання освіти;
 • приміщення непрацездатного громадянина на державну стаціонарну організацію соціального обслуговування, лікарні сестринського догляду або його зарахування в іншій організації на державне забезпечення, соціальне обслуговування;
 • виїзд непрацездатного громадянина за кордон або зміна ним місця проживання, що волоче зміну органу, що виплачує йому пенсію;
 • виявлення (наступ) інших обставин і (або) документів, що тягнуть за собою припинення виплати допомоги.

Особа, яка здійснює догляд, зобов’язаний протягом 5 днів повідомити орган, що призначив (виплачує) допомогу, про обставини, що тягнуть за собою припинення виплати допомоги.

Короткий опис статті: інвалідність групи

Джерело: Адміністрація Радянського району — Допомоги по догляду за інвалідом 1 групи або особою, яка досягла 80-річного віку

Також ви можете прочитати