2 Група інвалідності пенсія

20.09.2015

2 група інвалідності пенсія

Згідно з чинним законодавством для інвалідів існує два види пенсій: соціальні та трудові.

Розмір трудових пенсій по інвалідності встановлюються на підставі норм Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації» і залежать від тривалості загального трудового стажу, встановленого на 1 січня 2002 року, і величини середньомісячного заробітку заявника, а також суми страхових внесків, відображених на індивідуальному особовому рахунку застрахованої особи за період з 01.01.2002 до дати призначення пенсії.

Трудові пенсії виплачуються, якщо:

1) громадянин визнаний інвалідом I, II чи III групи. Визнання громадянина інвалідом і встановлення групи інвалідності проводиться федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, передбаченому Федеральним законом від 24 листопада 1995 року №181-ФЗ «Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації»;

2) Настання інвалідності громадянина не пов’язане з вчиненням ним умисного кримінально караного діяння або навмисного нанесення збитку своєму здоров’ю, які встановлені в судовому порядку;

3) інвалід має хоча б один день страхового стажу, тобто він офіційно працював до або після отримання даного статусу.

Для призначення трудової пенсії по інвалідності необхідно надати до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації наступні документи:

— паспорт;

— трудову книжку, або документи, видані роботодавцями, що підтверджують трудовий стаж заявника;

— документи, що підтверджують встановлення інвалідності та ступінь обмеження працездатності.

Крім того, в необхідних випадках додаються наступні документи:

— довідка про середньомісячний заробіток за 60 місяців підряд до 1 січня 2002 р. протягом трудової діяльності;

— довідка, яка підтверджує перебування непрацездатних членів сім’ї на утриманні;

— документ про місце проживання, перебування або фактичного проживання на території РФ;

— документ, що підтверджує місце постійного проживання громадянина РФ за межами території РФ;

— документи про зміну прізвища, імені, по батькові.

Розмір трудової пенсії по інвалідності визначається за формулою:

Розмір трудової пенсії по інвалідності = ПК/(Т х К) + B ,

де ПК — сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи (інваліда), врахованого станом на день, з якого йому призначається трудова пенсія по інвалідності ;

Т — кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості. При призначенні пенсії починаючи з 2013 року він становить 228 місяців;

— ставлення нормативної тривалості страхового стажу (у місяцях) за станом на зазначену дату до 180 місяців. Нормативна тривалість страхового стажу до досягнення інвалідом віку 19 років становить 12 місяців і збільшується на 4 місяці за кожен повний рік віку починаючи з 19 років, але не більше ніж до 180 місяців;

Б — фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності.

інвалідів II групи з 01.04.2013 установлений такий фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності:

Короткий опис статті: друга група інвалідності Розміри трудових пенсій по інвалідності встановлюються на підставі норм Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації». 2 група інвалідності пенсія

Джерело: 2 група інвалідності пенсія

Також ви можете прочитати